cskh@citipos.vn 0925.360.360
Tag: Chiến lược quản lý
cách tạo chiến lược quản lý hiệu quả

1. Xây dựng kế hoạch với mục tiêu cụ thể Làm việc theo kế hoạch và xác định rõ ràng doanh số bán hàng chỉ tiêu cho mỗi giai đoạn sẽ giúp tối ưu doanh thu cửa hàng. Đồng thời xác định chiến lược nhằm thu hút các khách hàng mới. Một kế hoạch bán