cskh@citipos.vn 0925.360.360
Tag: Hiệu quả kinh doanh
các mô hình kinh Doanh độc đáo trên đất cờ hoa

Ở phần trước, chúng ta đã được biết đến 5 mô hình kinh doanh đang nở rộ trên đất nước cờ hoa. Các bạn có thể xem lại tại đây. Dưới đây là các mô hình kinh doanh còn lại: 6. The Hyper Market – Đại siêu thị Bắt đầu bằng sách online nhưng hiện