cskh@citipos.vn 0925.360.360
Tag: kinh doanh nồi cơm điện
quan tâm công Nhân gia công và sản xuất tại cơ sở sản xuất

Sau khi ngồi đọc tin tức và lượn lờ các báo mạng. Tôi cực kì phấn khích khi thấy rất nhiều người có thể từ nghèo đói trở nên cực kì thành công. Ngồi ngẫm: liệu đây có phải động lực để mình được như họ? Cái suy nghĩ ấy cứ cháy lên trong tôi