cskh@citipos.vn 0925.360.360
Tag: Trà sữa trân châu
chất lượng thức uống cần đảm bảo với mọi mức vốn kinh doanh trà sữa

Vốn kinh doanh trà sữa góp phần định hình mô hình mua bán  Nếu hỏi rằng ngành nghề nào ở Việt Nam kinh doanh hốt bạc triệu mỗi ngày thì câu trả lời chắc hẳn sẽ là trà sữa. Trong thời buổi lên ngôi của loại thức uống này thì kinh doanh trà sữa trân