cskh@citipos.vn 0925.360.360
Tag: kinh doanh mạng xã hội
tiếp thị qua mạng xã hội để đạt được mục tiêu kinh doanh

Thế giới đang tham gia ngày một nhiều vào mạng xã hội. Trong đó có cả khách hàng của bạn và quan trọng hơn, đó chính là các khách hàng tiềm năng. Vậy làm thế nào để có thể tiếp thị qua mạng xã hội để đạt được mục tiêu kinh doanh. Và tăng cường nhận thức về thương